Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 3

Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 3 BÀI THI SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE SỐ 3 DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC Được đánh giá là một trong những bài thi sát hạch khó nhất trong 10 Bài thi sát hạch thực hành lái xe – Dừng và Khởi hành xe ngang dốc xem như bài tổng hợp mọi kỹ năng...

Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 2

Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 2 BÀI THI SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE SỐ 2 DỪNG XE NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 2 nhằm giáo dục học viên học lái xe ô tô b2 có ý thức nhường đường, đặc biệt là dừng xe nhường đường cho người đi bộ, không...

Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 4

Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 4 BÀI THI SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE SỐ 4 QUA VỆT BÁNH XE VÀ ĐƯỜNG VÒNG VUÔNG GÓC. Một bài thi nhưng bao gồm hai phần để đánh giá và tính điểm của học viên, Bài thi sát hạch thực hành lái xe số 4 giúp học viên có khả năng tránh các vật...

Giải thích Biển hiệu lệnh 301i

Giải thích Biển hiệu lệnh 301i BIỂN HIỆU LỆNH 301i CON HOANG TRONG HỆ THỐNG BIỂN BÁO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ. Biển hiệu lệnh trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ Việt Nam Tại sao lại gọi Biển hiệu lệnh 301i là “Con hoang” trong hệ thống biển báo giao thông đường bộ??? Định nghĩa: Biển báo băt buộc...

KHÁI NIỆM DỪNG XE VÀ ĐỖ XE

KHÁI NIỆM DỪNG XE VÀ ĐỖ XE KHÁI NIỆM DỪNG XE VÀ ĐỖ XE TRONG LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM Hiện nay trên rất nhiều tuyến phố chính đặc biệt là trong đô thị, các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh. Tình trạng đỗ xe bừa bãi, thiếu nơi đỗ xe ô tô đang...

© 2017 Designed by Hiệp Ngũ - Học lái xe ô tô, Hoc lai xe o to, Đào tạo lái xe ô tô, Dao tao lai xe o to, Thi bằng lái xe máy - TungAnh Auto.